Current View
Citation link:
Title:
Българският модернизъм в обучението по литература – културни контексти и модели на четене : Автореферат / Методий Първанов Кирилов ; Науч. ръководител Владимир Атанасов ; Рец. Антония Велкова-Гайдарджиева, Адриана Симеонова-Дамянова.; Bulgarian modernism in the teaching literature – cultural context and models of reading Metodiy Parvanov Kirilov
 
Creator:
Кирилов, Методий Първанов; Kirilov, Metodij Parvanov; Атанасов, Владимир Атанасов науч. ръководител; Велкова-Гайдаржиева, Антония Веселинова рец.; Симеонова-Дамянова, Адриана Емилова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", област на висшето образование 1. Пед. науки, проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по лит.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по методика 2021; Библиогр. с. 39-43; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Литература методика на преподаването за средни училища; Модернизъм, български в литературата
 
*** *** ***
 
001:
001196604
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кирилов, Методий Първанов
 
245:
Българският модернизъм в обучението по литература – културни контексти и модели на четене :| Автореферат /| Методий Първанов Кирилов ; Науч. ръководител Владимир Атанасов ; Рец. Антония Велкова-Гайдарджиева, Адриана Симеонова-Дамянова.
 
246:
Bulgarian modernism in the teaching literature – cultural context and models of reading| Metodiy Parvanov Kirilov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 574.6 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
43 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", област на висшето образование 1. Пед. науки, проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по...(Методика на обучението по лит.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. по методика| 2021
 
504:
Библиогр. с. 39-43
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Литература| методика на преподаването| за средни училища| Модернизъм, български| в литературата
 
700:
Kirilov, Metodij Parvanov| Атанасов, Владимир Атанасов| науч. ръководител| Велкова-Гайдаржиева, Антония Веселинова| рец.| Симеонова-Дамянова, Адриана Емилова| рец.