Current View
Citation link:
Title:
Подпомагане взимането на решения за оптимизиране на обществен транспорт с помощта на големи данни : Автореферат / Георги Калинов Йосифов ; Науч. ръководител Милен Йорданов Петров.
 
Creator:
Йосифов, Георги Калинов; Петров, Милен Йорданов науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науна степен "Доктор", професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма : Софтуерни Технологии - Софтуерно Инженерство Софийски университет " Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, Катедра "Софтуерни технологии" 2022; Библиогр. с. 44-46; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Програмиране; Компютърни програми
 
*** *** ***
 
001:
001205891
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Йосифов, Георги Калинов
 
245:
Подпомагане взимането на решения за оптимизиране на обществен транспорт с помощта на големи данни :| Автореферат /| Георги Калинов Йосифов ; Науч. ръководител Милен Йорданов Петров.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 869.8 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
47 с. :| с цв. диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науна степен "Доктор", професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма : Софтуерни Технологии - Софтуерно Инженерство| Софийски университет " Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, Катедра "Софтуерни технологии"| 2022
 
504:
Библиогр. с. 44-46
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Програмиране| Компютърни програми
 
700:
Петров, Милен Йорданов| науч. ръководител