Citation link:
  • Художественото възпитание на детето в дошколната възраст /Конрад Ланге ; Прев. П. Даскалов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев