Current View
Citation link:
Title:
Обучителни стратегии при високо функциониращи ученици от аутистичния спектър : Автореферат / Мария Харталами ; Науч. ръководител Неда Балканска ; Рец. Мира Димитрова Цветкова-Арсова, Венетка Иванова Кацарска.; Teaching strategies for high-functioning autistic students Maria Dimitrios Chartalami
 
Creator:
Харталами, Мария Димитриос; Chartalami, Maria Dimitrios; Балканска, Неда Златинова науч. ръководител; Цветкова-Арсова, Мира Димитрова рец.; Кацарска, Венета Иванова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат [на дисертационен труд] за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по спец. педагогика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Спец. педагогика и логопедия, Докторска прогр. по Спец. педагогика 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Деца с увреждания образование и просвета.; Аутизъм при децата.; Обучение методи.
 
*** *** ***
 
001:
001189035
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Харталами, Мария Димитриос
 
245:
Обучителни стратегии при високо функциониращи ученици от аутистичния спектър :| Автореферат /| Мария Харталами ; Науч. ръководител Неда Балканска ; Рец. Мира Димитрова Цветкова-Арсова, Венетка Иванова Кацарска.
 
246:
Teaching strategies for high-functioning autistic students| Maria Dimitrios Chartalami
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 791.8 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
[48] с. :| с табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд]| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по спец. педагогика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. Спец. педагогика и логопедия, Докторска прогр. по Спец. педагогика| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Деца с увреждания| образование и просвета.| Аутизъм| при децата.| Обучение| методи.
 
700:
Chartalami, Maria Dimitrios| Балканска, Неда Златинова| науч. ръководител| Цветкова-Арсова, Мира Димитрова| рец.| Кацарска, Венета Иванова| рец.