Citation link:
  • Нови данни за историята на нашето възраждание : Ролята на Америка в българското образование : [По повод статията на Лео Вийнер America's share in the regeneration of Bulgaria (1840-1859)