Current View
Citation link:
Title:
Изследване на екстракти от български растения за приложение в медицината : Автореферат / Ралица Крумчева Велева ; Науч. ръководител Таня Топузова-Христова ; Науч. консултант Галя Станева ; Рец. Росица Конакчиева, Албена Момчилова.; Investigation of extracts from Bulgarian plant species for medical application Ralitsa Krumcheva Veleva
 
Creator:
Велева, Ралица Крумчева; Veleva, Ralica Krumceva; Топузова-Христова, Таня Иванова науч. ръководител; Станева, Галя Марчева науч. консултант; Конакчиева, Росица Цвяткова рец.; Момчилова, Албена Борисова рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 4.3 Биол. науки (Клетъчна биология) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Клетъчна биология и биология на развитието" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Медицински растения; Фармацевтична ботаника
 
*** *** ***
 
001:
001200127
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Велева, Ралица Крумчева
 
245:
Изследване на екстракти от български растения за приложение в медицината :| Автореферат /| Ралица Крумчева Велева ; Науч. ръководител Таня Топузова-Христова ; Науч. консултант Галя Станева ; Рец. Росица Конакчиева, Албена Момчилова.
 
246:
Investigation of extracts from Bulgarian plant species for medical application| Ralitsa Krumcheva Veleva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.499 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
[68] с. :| с ил., табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 4.3 Биол. науки (Клетъчна биология)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Клетъчна биология и биология на развитието"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Медицински растения| Фармацевтична ботаника
 
700:
Veleva, Ralica Krumceva| Топузова-Христова, Таня Иванова| науч. ръководител| Станева, Галя Марчева| науч. консултант| Конакчиева, Росица Цвяткова| рец.| Момчилова, Албена Борисова| рец.