Current View
Citation link:
Title:
Аномалии на компоненти от хидрологичния цикъл в България в периода 2003-2014 г. : Автореферат / Биляна Руменова Мирчева ; Науч. ръководител Гергана Герова ; Рец. Екатерина Ангелова Бъчварова, Нейко Матеев Нейков.; Anomalies of components of the hydrological cycle in Bulgaria for the period 2003-2014 Bilyana Rumenova Mircheva
 
Creator:
Мирчева, Биляна Руменова; Mirceva, Biljana Rumenova; Герова, Гергана Петрова науч. ръководител; Бъчварова, Екатерина Ангелова рец.; Нейков, Нейко Матеев рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по спец. 4.1. Физ. науки - Метеорология СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Метеорология и геофизика" 2021; Библиогр. с. 51-55; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Хидрология България.
 
*** *** ***
 
001:
001180997
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Мирчева, Биляна Руменова
 
245:
Аномалии на компоненти от хидрологичния цикъл в България в периода 2003-2014 г. :| Автореферат /| Биляна Руменова Мирчева ; Науч. ръководител Гергана Герова ; Рец. Екатерина Ангелова Бъчварова, Нейко Матеев Нейков.
 
246:
Anomalies of components of the hydrological cycle in Bulgaria for the period 2003-2014| Bilyana Rumenova Mircheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 901.0 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
55 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по спец. 4.1. Физ. науки - Метеорология| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Метеорология и геофизика"| 2021
 
504:
Библиогр. с. 51-55
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Хидрология| България.
 
700:
Mirceva, Biljana Rumenova| Герова, Гергана Петрова| науч. ръководител| Бъчварова, Екатерина Ангелова| рец.| Нейков, Нейко Матеев| рец.