Citation link:
  • Жената с ханджара : Драма /Артур Шницлер ; Прев. от нем. Кирил Христов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев