Current View
Citation link:
Title:
Анализ на вероятностното разпределение на плътността в звездообразуващи облаци : автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор"област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки
 
Creator:
Маринкова, Любов Любославова; Велчев, Тодор Василев научен ръководител
 
Date:
2023 [issued] 2023.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
Subject:
Звезди
 
*** *** ***
 
001:
001217853
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Маринкова, Любов Любославова
 
245:
Анализ на вероятностното разпределение на плътността в звездообразуващи облаци :| автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор"област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 645.9 KB)
 
260:
София,| 2023.
 
300:
26 л. :| с цветни илюстрации, диаграми ;| 30 см.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
650:
Звезди
 
700:
Велчев, Тодор Василев| научен ръководител