Citation link:
 • Разпис на лекциите : Учебна 1972-73 година.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Илюстрация на Централната фасада на Университета
  • Кратки исторически бележки
   • стр. 4
   • Илюстрация на Първият випуск на Висшето училище
  • Ръководство
   • стр. 6
   • Администрация
  • [Брой на преподавателите и студентите]
   • стр. 9
  • Философски факултет
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • Илюстрация на Старобългарска писменост (из Манасиевата хроника)
  • Исторически факултет
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
  • Факултет по славянски филологии
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • Илюстрация на Образите на Кирил и Методий (Стъклопис на централното стълбище)
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. [51]
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • Илюстрация на Университетска библиотека
  • Факултет по западни филологии
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. [77]
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
  • Единен център за наука и подготовка на кадри по математематика и механика / Математически факултет
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
   • Илюстрация на Университетска читалня
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
  • Физически факултет
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
   • стр. 105
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
  • Химически факултет
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. [127]
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. [135]
   • Илюстрация на 272 аудитория
  • Биологически факултет
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
   • стр. 156
   • стр. [157]
   • стр. 158
  • Геолого-географски факултет
   • стр. 160
   • стр. 161
   • стр. 162
   • стр. 163
   • стр. 164
   • стр. 165
   • стр. 166
   • стр. 167
   • стр. 168
   • стр. 169
   • стр. 170
   • стр. 171
   • стр. 172
   • стр. 173
   • стр. 174
   • стр. 175
   • стр. 176
   • Илюстрация на Студентски общежития
   • стр. 177
   • стр. 178
   • стр. 179
  • Юридически факултет
   • стр. 182
   • стр. 183
   • стр. 184
   • стр. 185
   • стр. 186
   • стр. 187
   • стр. 188
   • стр. 189
   • стр. 190
   • стр. 191
   • стр. 192
   • стр. 193
  • Общоуниверситетски катедри под прякото ръководство на Университета
   • стр. 196
  • Приложение
   • стр. 198
   • стр. 199
   • стр. 200
  • Адресен списък
   • стр. 202
   • стр. 203
   • стр. 204
   • стр. 205
   • стр. 206
   • стр. 207
   • стр. 208
   • стр. 209
   • стр. 210
   • стр. 211
   • стр. 212
   • стр. 213
   • стр. 214
   • стр. 215
   • стр. 216
   • стр. 217
   • стр. [218]
  • Кратък справочник
  • Съдържание