Current View
Citation link:
Title:
Вариационен анализ без вариационни принципи : Автореферат / Стоян Райчев Апостолов ; Науч. ръководител Надежда Костадинова Рибарска ; [Рец. Петър Кендеров, Михаил Кръстанов].; Variational analysis without variational principles Stoyan Raychev Apostolov
 
Creator:
Апостолов, Стоян Райчев; Apostolov, Stojan Rajcev; Рибарска, Надежда Костадинова науч. ръководител; Кендеров, Петър Стоянов рец.; Кръстанов, Михаил Иванов рец.
 
Date:
2022 [issued] [2022].
 
Description:
Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и науч. степен доктор в проф. направление 4.5. Математика, докторска прогр. "Математически анализ" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика [2022]; Библиогр. с. 31-39; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Вариационно смятане; Математически анализ
 
*** *** ***
 
001:
001201726
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Апостолов, Стоян Райчев
 
245:
Вариационен анализ без вариационни принципи :| Автореферат /| Стоян Райчев Апостолов ; Науч. ръководител Надежда Костадинова Рибарска ; [Рец. Петър Кендеров, Михаил Кръстанов].
 
246:
Variational analysis without variational principles| Stoyan Raychev Apostolov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 594.4 KB)
 
260:
[София],| [2022].
 
300:
39 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователната и науч. степен доктор в проф. направление 4.5. Математика, докторска прогр. "Математически анализ"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| [2022]
 
504:
Библиогр. с. 31-39
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Вариационно смятане| Математически анализ
 
700:
Apostolov, Stojan Rajcev| Рибарска, Надежда Костадинова| науч. ръководител| Кендеров, Петър Стоянов| рец.| Кръстанов, Михаил Иванов| рец.