Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Философски факултет. Книга - Философия : Т. 73. / Ред. кол. Кирил Нешев - отг. ред. и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de Philosophie. Livre philosophie
 
Creator:
Нешев, Кирил ред.; Ирибаджаков, Николай Николов ред.; Спасов, Добрин ред.; Василев, Кирил Николов ред.
 
Date:
1981 [issued] 1981 [за 1980].
 
Description:
Пълното име на Добрин Спасов е Добрин Спасов Илиев ; Пълното име на Кирил Нешев e Кирил Нешев Михайлов; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001065494
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Философски факултет. Книга - Философия :| Т. 73. /| Ред. кол. Кирил Нешев - отг. ред. и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de Philosophie. Livre philosophie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 97.78 MB)
 
260:
София :| Изд. на БАН,| 1981 [за 1980].
 
300:
158 с.
 
500:
Пълното име на Добрин Спасов е Добрин Спасов Илиев ; Пълното име на Кирил Нешев e Кирил Нешев Михайлов
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Нешев, Кирил| ред.| Ирибаджаков, Николай Николов| ред.| Спасов, Добрин| ред.| Василев, Кирил Николов| ред.