Citation link:
  • Одабране српске народне песме јуначке старијега времена /За омладину приредио Ж. О. Дачич.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев