Citation link:
 • Прометей : Списание за класическа литература / Д-во на приятелите на класическата култура
  • Год. VI
   • Кн. I
    • Съдържание
    • Веселин Бешевлиев. Няколко по-забележителни антични градове в новоосвободените земи. (Следва)
     • стр. 2
     • стр. 3
     • стр. 4
     • стр. 5
     • стр. 6
     • стр. 7
    • Х. Идрис Бел. Евреи и гърци в Александрия. Прев. Вихра Манева
     • стр. 9
     • стр. 10
     • стр. 11
    • Руска Гандева. Безумието на религиозна почва в древността. (Менекрат - Зевс и Салмоней). (Следва)
     • стр. 13
     • стр. 14
     • стр. 15
     • стр. 16
     • стр. 17
     • стр. 18
    • Херодот. Кир и Томирида. (I 204-214) Прев. Борис Геров (Следва)
     • стр. 20
    • Походът на Александър Велики от Ариан. (Избрани места). Прев. Е. Константинова (Следва)
     • стр. 22
    • Извори за историята и географията на нашите земи. Dionis Cassii Cocceiani Historia Romana. Прев. Борис Илиев
     • стр. 24
     • стр. 25
     • стр. 26
     • стр. 27
    • Археологически вести от Италия. Съобщава Борис Илиев.
    • Varia
     • стр. 30
    • Практически съвети от Катон Стари. Борис Илиев.
     • стр. [32]
   • Кн. II
    • Съдържание
    • Веселин Бешевлиев. Няколко по-забележителни антични градове в новоосвободените земи.(Продължение от бр. 1)
     • стр. 34
    • К. Бетерман. Няколко монети от Цезар. Прев. Борис Иилиев
     • стр. 36
     • стр. 37
     • стр. 38
     • стр. 39
    • Руска Гандева. Безумието на религиозна почва в древността. (Менекрат - Зевс и Салмоней). (Продължение от кн. I).
     • стр. 41
     • стр. 42
     • стр. 43
    • Златка Ракева-Морфова. Развалините при Лимена на остров Тасос.
     • стр. 45
     • стр. 46
     • стр. 47
     • стр. 48
     • стр. 49
     • стр. 50
     • стр. 51
    • Г. Цанкова-Петкова. Изучаването на класическите езици и националното възпитание на младежта.
     • стр. 53
     • стр. 54
    • Екарт Петерих. Атина Палада. Прев. Д. Георгиев
     • стр. 56
     • стр. 57
     • стр. 58
     • стр. 59
    • Ариан. Походът на Александър Велики. Битката при Граник. Кн.1, гл. 13-16. Прев. Александър Ничев (Продължение от бр. 1)
     • стр. 61
     • стр. 62
     • стр. 63
    • Varia
     • стр. 65
     • стр. 66
    • Весела страница. De bello Italogermano-Britannosovietico от Borreas.
    • Нови книги. Der kleine Stowasser.
    • Важно съобщение за абонатите и настоятелите.
     • стр. [70]
    • Задна корица
   • Кн. III
    • Съдържание
    • Мария Ковачева. Victoria - богинята на победата.
     • стр. 70
     • стр. 71
     • стр. 72
     • стр. 73
    • Васил Морфов. Забележителни римски паметници в южна Франция.
     • стр. 75
     • стр. 76
     • стр. 77
     • стр. 78
     • стр. 79
     • стр. 80
     • стр. 81
    • Веселин Бешевлиев. Демостен.
     • стр. 83
     • стр. 84
    • Х. У. Заговорът на Катилина.
     • стр. 86
     • стр. 87
     • стр. 88
     • стр. 89
     • стр. 90
     • стр. 91
    • Ариан. Походът на Александър Велики. Александър в Гордион (Кн. II, гл. 3). Продължение от брой 3. Прев. Ал. Ничев (Следва)
    • Извори за историята и географията на нашите земи. Прев. Борис Илиев (Следва)
     • стр. 94
     • стр. 95
     • стр. 96
    • Varia
     • стр. 98
     • стр. 99
     • стр. [100]
     • стр. [101]
    • Задна корица
   • Кн. IV
    • Съдържание
    • Тит Ливий. Историята на Рим. Прев. М. Ст. Марков
     • стр. 102
    • Д. Дечев. Тит Ливий. (59 г. пр. Хр. - 17 г. сл. Хр.)
     • стр. 104
     • стр. 105
    • Р. Хайнце. Историята на Ливий е героичен епос в проза.
     • стр. 107
     • стр. 108
     • стр. 109
     • стр. 110
    • Янко Тодоров. Тракийска войнственост - според известията на Тит Ливий.
     • стр. 112
    • Александър Милев. Образователното значение на Тит Ливий.
     • стр. 114
     • стр. 115
    • Бетерман. Атински кукумявки.
     • стр. 117
     • стр. 118
     • стр. 119
     • стр. 120
     • стр. 121
    • Страница на младите. Личността на Тит Ливий. Очертана в увода към историята му.
     • стр. 123
    • Вентурия и Кориолан.
     • стр. 125
    • Тит Ливий. Грабването на Сабинянките. Поетично преразказване Елена Василева
     • стр. 127
    • Характеристика на древната римлянка според Ливий. Ефросина Захариева
     • стр. 129
     • стр. 130
     • стр. 131
     • стр. 132
     • стр. [133]
    • Задна корица
   • Кн. V - VI
    • Съдържание
    • Е. Георгиев. Седем седмици на остров Тасос.
     • стр. 134
     • стр. 135
     • стр. 136
     • стр. [137]
     • стр. 138
     • стр. 139
     • стр. 140
     • стр. 141
     • стр. 142
     • стр. 143
     • стр. 144
     • стр. 145
     • стр. 146
     • стр. 147
     • стр. 148
     • стр. 149
    • Гаврил Кацаров. Из религиозната история на древна Тракия.
    • Херодот. Погребални обичаи у египтяните. Прев. Иван Попов
     • стр. 151
    • Paul Ernst. Началната медицина. Д. Георгиев
    • Heinrih Ruter. Как са били създадени Илиадата и Одисеята? Прев. Борис Илиев
     • стр. 154
     • стр. 155
     • стр. 156
    • Carolus Agostini. Epistula ex Ponto prima.
     • стр. 158
    • Wilchelm Kroll. Частното стопанство във времето на Цицерон. Прев. Д. Георгиев
     • стр. 160
    • М. К. Прозерпина
     • стр. 162
    • Hans Weiss. Фенерът на Диоген. Анекдоти от класическата древност. Прев. Борис Илиев
     • стр. 164
     • стр. 165
    • Вести
    • Из Вестниците
    • Varia. Тирезий, Oraculum, Вратар, Мостовете, Кавала от Борис Илиев
     • стр. 168
     • стр. 169
     • стр. 170
     • стр. 171
     • стр. 172
     • стр. 173
    • Страница на младите. Хораций. Зимно настроение, Крез и Солон. Прев. Снежана Тодорова.
     • стр. 175
     • стр. 176
    • Весела страница
     • стр. 178
    • Нови книги
     • стр. [180]
     • стр. [181]
    • Задна корица