Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии. Книга 2 : Т. 83.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte des lettres classiques et modernes. Livre 2
 
Creator:
Шурбанов, Александър Владимиров ред.; Парашкевов, Борис Димитров ред.; Беливанова, Бора Димитрова ред.; Кънчев, Иван Вълчев ред.; Тонкин, Иван Серафимов ред.; Беливанова, Бора Димитрова ред; Георгиева, Красимира ред.
 
Date:
1994 [issued] 1994.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
*** *** ***
 
001:
001068679
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии. Книга 2 :| Т. 83.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte des lettres classiques et modernes. Livre 2
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 6 MB)
 
260:
1994.
 
300:
221 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
700:
Шурбанов, Александър Владимиров| ред.| Парашкевов, Борис Димитров| ред.| Беливанова, Бора Димитрова| ред.| Кънчев, Иван Вълчев| ред.| Тонкин, Иван Серафимов| ред.| Беливанова, Бора Димитрова| ред| Георгиева, Красимира| ред.