Citation link:
  • Разорението на тракийските българи през 1913 година