Current View
Citation link:
Title:
Усъвършенстване на математическата компетентност на четвъртокласниците чрез метода учене по станции : Автореферат / Албена Захариева Панталеева-Кондева ; Науч. ръководител Габриела Кирова ; Рец. Коста Димитров Герджиков, Маргарита Генова Върбанова.; Improving the mathematical competence of fourth graders through the method of learning by stations Albena Zaharieva Pantaleeva-Kondeva
 
Creator:
Панталеева-Кондева, Албена Захариева; Pantaleeva-Kondeva, Albena Zaharieva; Кирова, Габриела Николова науч. ръководител; Герджиков, Коста Димитров рец.; Върбанова, Маргарита Генова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. "Методика на обучението по математика в началните класове", проф. направление 1.3. "Педагогика на обучението по..." СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Начална училищна педагогика" 2019; Библиогр. с. 95-114; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Математика методика на преподаването за основни училища.
 
*** *** ***
 
001:
001189141
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Панталеева-Кондева, Албена Захариева
 
245:
Усъвършенстване на математическата компетентност на четвъртокласниците чрез метода учене по станции :| Автореферат /| Албена Захариева Панталеева-Кондева ; Науч. ръководител Габриела Кирова ; Рец. Коста Димитров Герджиков, Маргарита Генова Върбанова.
 
246:
Improving the mathematical competence of fourth graders through the method of learning by stations| Albena Zaharieva Pantaleeva-Kondeva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.936 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
114 с. :| с табл., диагр., графики, фотогр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. "Методика на обучението по математика в началните класове", проф. направление 1.3. "Педагогика на обучението по..."| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата, Кат. "Начална училищна педагогика"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 95-114
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Математика| методика на преподаването| за основни училища.
 
700:
Pantaleeva-Kondeva, Albena Zaharieva| Кирова, Габриела Николова| науч. ръководител| Герджиков, Коста Димитров| рец.| Върбанова, Маргарита Генова| рец.