Citation link:
 • "Откритият достъп" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и опитът на специалност "Библиотечно-информационни науки" / Александър Димчев
  • Начална страница
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33