Citation link:
  • Старобългарска граматика с кратък, сравнителен оглед към новобългарския език : За средните учебни заведения /Съчинил Л. Милетич.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев