Citation link:
  • Към психографията на П. К. Яворов : Съобщения на поета и наблюдения /От Д-р М. Арнаудов.
    • Издателска корица
    • Начална страница с надпис от автора