Citation link:
  • Константин Величков : Личност и творчество /Ст. п. Василев.
    • Заглавна страница с дарствен надпис