Citation link:
  • Бележки за средногорското въстание в 1876 г. /Написал Тома Георгиев.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев