Citation link:
  • Султанът и управлението в Турция : Сказка, държана на 26 декември 1899 година в салона на хотел "Свобода" / от Е. С-в.