Citation link:
  • Бележки върху българската народна словесност / Д. Матов.