Citation link:
 • Србска синтакса : Д. 1. / Джура Даничич.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
  • Предговор
   • [стр. V]
   • стр. VI
   • стр. VII
   • стр. VIII
   • стр. IX
   • стр. X
  • ПРЕГЛЕД
   • стр. XII
  • Приступ
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
  • Првый падеж
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
  • Другій падеж без предлога
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
   • стр. 105
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
  • Другій падеж с предлогом без, през, брез
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
  • Другій падеж с предлогом близу
   • стр. 138
  • Другій падеж с предлогом ван, изван
   • стр. 140
   • стр. 141
  • Другій падеж с предлогом више
   • стр. 143
  • Другій падеж с предлогом врх
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
  • Другій падеж с предлогом дно
   • стр. 149
  • Другій падеж с предлогом до
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
   • стр. 156
   • стр. 157
   • стр. 158
   • стр. 159
   • стр. 160
   • стр. 161
   • стр. 162
   • стр. 163
  • Другій падеж с предлогом дуж
  • Другій падеж с предлогом за
   • стр. 166
   • стр. 167
   • стр. 168
  • Другій падеж с предлогом због
  • Другій падеж с предлогом из
   • стр. 171
   • стр. 172
   • стр. 173
   • стр. 174
   • стр. 175
   • стр. 176
   • стр. 177
   • стр. 178
   • стр. 179
   • стр. 180
   • стр. 181
   • стр. 182
   • стр. 183
   • стр. 184
  • Другій падеж с предлогом иза
   • стр. 186
  • Другій падеж с предлогом измећу
   • стр. 188
   • стр. 189
  • Другій падеж с предлогом изнад
  • Другій падеж с предлогом испод
   • стр. 192
   • стр. 193
  • Другій падеж с предлогом испред
  • Другій падеж с предлогом код, након
   • стр. 196
   • стр. 197
   • стр. 198
   • стр. 199
   • стр. 200
   • стр. 201
   • стр. 202
   • стр. 203
  • Другій падеж с предлогом край
   • стр. 205
   • стр. 206
  • Другій падеж с предлогом кром
  • Другій падеж с предлогом место
   • стр. 208
  • Другій падеж с предлогом ниже
  • Другій падеж с предлогом од
   • стр. 211
   • стр. 212
   • стр. 213
   • стр. 214
   • стр. 215
   • стр. 216
   • стр. 217
   • стр. 218
   • стр. 219
   • стр. 220
   • стр. 221
   • стр. 222
   • стр. 223
   • стр. 224
   • стр. 225
   • стр. 226
   • стр. 227
   • стр. 228
   • стр. 229
   • стр. 230
   • стр. 231
   • стр. 232
   • стр. 233
   • стр. 234
   • стр. 235
   • стр. 236
   • стр. 237
   • стр. 238
   • стр. 239
   • стр. 240
   • стр. 241
   • стр. 242
   • стр. 243
   • стр. 244
   • стр. 245
   • стр. 246
   • стр. 247
   • стр. 248
   • стр. 249
   • стр. 250
   • стр. 251
   • стр. 252
   • стр. 253
   • стр. 254
   • стр. 255
   • стр. 256
   • стр. 257
   • стр. 258
   • стр. 259
   • стр. 260
   • стр. 261
   • стр. 262
   • стр. 263
   • стр. 264
   • стр. 265
  • Другій падеж с предлогом око
   • стр. 267
   • стр. 268
   • стр. 269
   • стр. 270
  • Другій падеж с предлогом осим
   • стр. 272
   • стр. 273
  • Другій падеж с предлогом полаг
  • Другій падеж с предлогом поред
   • стр. 275
  • Другій падеж с предлогом после
  • Другій падеж с предлогом пре
   • стр. 278
  • Другій падеж с предлогом преко
   • стр. 280
   • стр. 281
   • стр. 282
   • стр. 283
   • стр. 284
  • Другій падеж с предлогом према, прама
   • стр. 286
   • стр. 287
  • Другій падеж с предлогом против, проћъ
   • стр. 289
   • стр. 290
  • Другій падеж с предлогом пут
  • Другій падеж с предлогом ради
   • стр. 293
  • Другій падеж с предлогом разма
  • Другій падеж с предлогом с
   • стр. 296
   • стр. 297
   • стр. 298
   • стр. 299
   • стр. 300
   • стр. 301
   • стр. 302
   • стр. 303
   • стр. 304
   • стр. 305
   • стр. 306
  • Другій падеж с предлогом сред
   • стр. 308
  • Другій падеж с предлогом у
   • стр. 310
   • стр. 311
   • стр. 312
   • стр. 313
   • стр. 314
   • стр. 315
   • стр. 316
   • стр. 317
  • Другій падеж с предлогом цећа
  • Другій падеж с предлогом чело, у очи, на домак, на измак, по том
   • стр. 320
  • Трећій падеж без предлога
   • стр. 322
   • стр. 323
   • стр. 324
   • стр. 325
   • стр. 326
   • стр. 327
   • стр. 328
   • стр. 329
   • стр. 330
   • стр. 331
   • стр. 332
   • стр. 333
   • стр. 334
   • стр. 335
   • стр. 336
   • стр. 337
   • стр. 338
   • стр. 339
   • стр. 340
   • стр. 341
   • стр. 342
   • стр. 343
   • стр. 344
   • стр. 345
   • стр. 346
   • стр. 347
   • стр. 348
   • стр. 349
   • стр. 350
   • стр. 351
   • стр. 352
   • стр. 353
   • стр. 354
   • стр. 355
   • стр. 356
   • стр. 357
   • стр. 358
   • стр. 359
   • стр. 360
   • стр. 361
   • стр. 362
   • стр. 363
   • стр. 364
   • стр. 365
  • Трећій падеж с предлогом к
   • стр. 367
   • стр. 368
   • стр. 369
   • стр. 370
   • стр. 371
  • Трећій падеж с предлогом према
  • Трећій падеж с предлогом против, проћу
   • стр. 373
   • стр. 374
  • Четвртый падеж без предлога
   • стр. 376
   • стр. 377
   • стр. 378
   • стр. 379
   • стр. 380
   • стр. 381
   • стр. 382
   • стр. 383
   • стр. 384
   • стр. 385
   • стр. 386
   • стр. 387
   • стр. 388
   • стр. 389
   • стр. 390
   • стр. 391
   • стр. 392
   • стр. 393
   • стр. 394
   • стр. 395
   • стр. 396
   • стр. 397
   • стр. 398
   • стр. 399
   • стр. 400
   • стр. 401
   • стр. 402
   • стр. 403
   • стр. 404
   • стр. 405
   • стр. 406
   • стр. 407
   • стр. 408
   • стр. 409
   • стр. 410
   • стр. 411
   • стр. 412
   • стр. 413
   • стр. 414
   • стр. 415
  • Четвртый падеж с предлогом за
   • стр. 417
   • стр. 418
   • стр. 419
   • стр. 420
   • стр. 421
   • стр. 422
   • стр. 423
   • стр. 424
   • стр. 425
   • стр. 426
   • стр. 427
   • стр. 428
   • стр. 429
   • стр. 430
   • стр. 431
   • стр. 432
   • стр. 433
   • стр. 434
   • стр. 435
   • стр. 436
   • стр. 437
   • стр. 438
   • стр. 439
   • стр. 440
   • стр. 441
   • стр. 442
   • стр. 443
   • стр. 444
   • стр. 445
   • стр. 446
   • стр. 447
   • стр. 448
   • стр. 449
   • стр. 450
   • стр. 451
  • Четвртый падеж с предлогом кроз, проз
   • стр. 453
   • стр. 454
   • стр. 455
   • стр. 456
   • стр. 457
   • стр. 458
  • Четвртый падеж с предлогом мећу
   • стр. 460
  • Четвртый падеж с предлогом мимо
   • стр. 462
  • Четвртый падеж с предлогом на
   • стр. 464
   • стр. 465
   • стр. 466
   • стр. 467
   • стр. 468
   • стр. 469
   • стр. 470
   • стр. 471
   • стр. 472
   • стр. 473
   • стр. 474
   • стр. 475
   • стр. 476
   • стр. 477
   • стр. 478
   • стр. 479
   • стр. 480
   • стр. 481
   • стр. 482
   • стр. 483
   • стр. 484
   • стр. 485
   • стр. 486
   • стр. 487
   • стр. 488
   • стр. 489
   • стр. 490
   • стр. 491
   • стр. 492
   • стр. 493
   • стр. 494
   • стр. 495
   • стр. 496
   • стр. 497
   • стр. 498
   • стр. 499
   • стр. 500
   • стр. 501
   • стр. 502
   • стр. 503
   • стр. 504
   • стр. 505
   • стр. 506
   • стр. 507
   • стр. 508
   • стр. 509
   • стр. 510
   • стр. 511
   • стр. 512
   • стр. 513
   • стр. 514
   • стр. 515
   • стр. 516
  • Четвртый падеж с предлогом над
  • Четвртый падеж с предлогом низ
  • Четвртый падеж с предлогом о
   • стр. 519
   • стр. 520
  • Четвртый падеж с предлогом по
   • стр. 522
   • стр. 523
   • стр. 524
  • Четвртый падеж с предлогом под
   • стр. 526
   • стр. 527
  • Четвртый падеж с предлогом пред
  • Четвртый падеж с предлогом през
  • Четвртый падеж с предлогом с
  • Четвртый падеж с предлогом у
   • стр. 531
   • стр. 532
   • стр. 533
   • стр. 534
   • стр. 535
   • стр. 536
   • стр. 537
   • стр. 538
   • стр. 539
   • стр. 540
   • стр. 541
   • стр. 542
   • стр. 543
   • стр. 544
   • стр. 545
   • стр. 546
   • стр. 547
   • стр. 548
  • Четвртый падеж с предлогом уз
   • стр. 550
   • стр. 551
   • стр. 552
  • Петый падеж
  • Шестый падеж без предлога
   • стр. 554
   • стр. 555
   • стр. 556
   • стр. 557
   • стр. 558
   • стр. 559
   • стр. 560
   • стр. 561
   • стр. 562
   • стр. 563
   • стр. 564
   • стр. 565
   • стр. 566
   • стр. 567
   • стр. 568
   • стр. 569
   • стр. 570
   • стр. 571
   • стр. 572
   • стр. 573
   • стр. 574
   • стр. 575
   • стр. 576
   • стр. 577
   • стр. 578
   • стр. 579
   • стр. 580
   • стр. 581
   • стр. 582
  • Шестый падеж с предлогом за
   • стр. 584
   • стр. 585
   • стр. 586
   • стр. 587
  • Шестый падеж с предлогом мећу
   • стр. 589
  • Шестый падеж с предлогом над
  • Шестый падеж с предлогом под
   • стр. 592
   • стр. 593
  • Шестый падеж с предлогом пред
   • стр. 595
  • Шестый падеж с предлогом с
   • стр. 597
   • стр. 598
   • стр. 599
   • стр. 600
   • стр. 601
   • стр. 602
   • стр. 603
   • стр. 604
   • стр. 605
   • стр. 606
   • стр. 607
   • стр. 608
  • Седмый падеж без предлога
  • Седмый падеж с предлогом на
   • стр. 611
   • стр. 612
   • стр. 613
   • стр. 614
   • стр. 615
   • стр. 616
   • стр. 617
   • стр. 618
   • стр. 619
  • Седмый падеж с предлогом о
   • стр. 621
   • стр. 622
  • Седмый падеж с предлогом по
   • стр. 624
   • стр. 625
   • стр. 626
   • стр. 627
   • стр. 628
   • стр. 629
   • стр. 630
   • стр. 631
   • стр. 632
  • Седмый падеж с предлогом према
  • Седмый падеж с предлогом при
  • Седмый падеж с предлогом у
   • стр. 636
   • стр. 637
   • стр. 638
   • стр. 639
   • стр. 640
   • стр. 641
   • стр. 642
   • стр. 643
  • Задна корица