Current View
Citation link:
Title:
Образователни представления за усъвършенстване публичната изява на ученици от начална училищна възраст : Автореферат / Евгения Валентинова Роева ; Науч. ръководител Радка Емилова Василева ; Рец. Яна Динкова Рашева-Мерджанова, Румен Стефанов Рачев.; Educational performances to improve the public performance of primary school students Evgenija Valentinova Roeva
 
Creator:
Роева, Евгения Валентинова; Roeva, Evgenija Valentinova; Василева, Радка Емилова науч. ръководител; Рашева-Мерджанова, Яна Динкова рец.; Рачев, Румен Стефанов рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Анимация и образование) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. Педагогика, Кат. Дидактика 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Обучение методи.; Дидактични игри.; Начални училища учебно-възпитателна работа.; Театър приложение в образование и просвета.
 
*** *** ***
 
001:
001190239
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Роева, Евгения Валентинова
 
245:
Образователни представления за усъвършенстване публичната изява на ученици от начална училищна възраст :| Автореферат /| Евгения Валентинова Роева ; Науч. ръководител Радка Емилова Василева ; Рец. Яна Динкова Рашева-Мерджанова, Румен Стефанов Рачев.
 
246:
Educational performances to improve the public performance of primary school students| Evgenija Valentinova Roeva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 960.0 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
54 с. :| с табл., диагр. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Анимация и образование)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. Педагогика, Кат. Дидактика| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Обучение| методи.| Дидактични игри.| Начални училища| учебно-възпитателна работа.| Театър| приложение| в образование и просвета.
 
700:
Roeva, Evgenija Valentinova| Василева, Радка Емилова| науч. ръководител| Рашева-Мерджанова, Яна Динкова| рец.| Рачев, Румен Стефанов| рец.