Citation link:
  • Арнаутите в Силистренско и следи от носовки в техния език