Citation link:
  • Без деца : Роман /Константин Н. Петканов.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора