Citation link:
 • Етнографско изследване на гр. Враца
  • Заглавна страница
   • стр. 335
   • стр. 336
   • стр. 337
   • стр. 338
   • стр. 339
   • стр. 340
   • стр. 341