Citation link:
  • Теория на прозата и поезията : Учебник за II кл. на мъжките и девически гимназии /Състави Б. Ангелов.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев