Citation link:
  • Читанка по методата на руския педагог К. Ушинский : Книжка за четенье в първата година подир изучваньето на букваря /Състав. Н. В. Саранов.
    • Заглавна страница