Current View
Citation link:
Title:
Саундпейнтинг - иновационен метод в приобщаващото образование : Автореферат / Детелина Георгиева ; Науч. ръководител Катерина Караджова ; Рец. Емилия Хинкова Евгениева, Дора Стоилова Левтерова-Гаджалова.; Soundpainting - an innovative method of inclusive education Detelina Georgieva Pangelova
 
Creator:
Пангелова, Детелина Георгиева; Pangelova, Detelina Georgieva; Караджова, Катерина Каролова науч. ръководител; Евгениева, Емилия Хинкова рец.; Левтерова, Дора Стоилова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Пълната форма на името на Детелина Георгиева е Детелина Георгиева Пангелова; Възприетата форма на името на рец. Дора Стоилова Левтерова-Гаджалова е Дора Стоилова Левтерова; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика (Спец. педагогика - Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност) 05.07.04 СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Спец. педагогика и логопедия" 2019; Библиогр. с. 70-75; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Деца с увреждания образование и просвета.; Творчество при децата.; Жестомимични езици приложение в педагогиката.; Експериментална педагогика.
 
*** *** ***
 
001:
001189146
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Пангелова, Детелина Георгиева
 
245:
Саундпейнтинг - иновационен метод в приобщаващото образование :| Автореферат /| Детелина Георгиева ; Науч. ръководител Катерина Караджова ; Рец. Емилия Хинкова Евгениева, Дора Стоилова Левтерова-Гаджалова.
 
246:
Soundpainting - an innovative method of inclusive education| Detelina Georgieva Pangelova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.321 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
82 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Пълната форма на името на Детелина Георгиева е Детелина Георгиева Пангелова| Възприетата форма на името на рец. Дора Стоилова Левтерова-Гаджалова е Дора Стоилова Левтерова
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 1.2. Педагогика (Спец. педагогика - Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност) 05.07.04| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. "Спец. педагогика и логопедия"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 70-75
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Деца с увреждания| образование и просвета.| Творчество| при децата.| Жестомимични езици| приложение| в педагогиката.| Експериментална педагогика.
 
700:
Pangelova, Detelina Georgieva| Караджова, Катерина Каролова| науч. ръководител| Евгениева, Емилия Хинкова| рец.| Левтерова, Дора Стоилова| рец.