Current View
Citation link:
Title:
Управление на кризисни комуникации в сферата на частните лечебни заведения : Автореферат / Ася Евгениева Асенова-Тодорова ; Науч. ръководител Николай Михайлов.; Crisis communications management in the field of private health-care organizations Asya Evgenieva Asenova-Todorova
 
Creator:
Асенова-Тодорова, Ася Евгениева; Asenova-Todorova, Asja Evgenieva; Михайлов, Николай Кирилов науч. ръководител
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - връзки с обществеността) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама" 2022; Библиогр. л. 33-42; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Здравеопазване връзки с обществеността; Комуникация
 
*** *** ***
 
001:
001193139
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Асенова-Тодорова, Ася Евгениева
 
245:
Управление на кризисни комуникации в сферата на частните лечебни заведения :| Автореферат /| Ася Евгениева Асенова-Тодорова ; Науч. ръководител Николай Михайлов.
 
246:
Crisis communications management in the field of private health-care organizations| Asya Evgenieva Asenova-Todorova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.164 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
42 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - връзки с обществеността)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама"| 2022
 
504:
Библиогр. л. 33-42
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Здравеопазване| връзки с обществеността| Комуникация
 
700:
Asenova-Todorova, Asja Evgenieva| Михайлов, Николай Кирилов| науч. ръководител