Citation link:
 • Биография на духа : Автобиографични есета и други статии / Исак Паси.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Предговор
  • Предговор към второто издание
  • Предговор към третото издание
   • стр. 8
   • стр. 9
  • Предговор към четвъртото издание
   • стр. 11
   • стр. 12
  • Предговор към петото издание
  • I. В МЕНЕ (PRO DOMO МЕА)
   • I. Акрополът в мене
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
   • II. Испания в мене
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
   • III. Ницше в мене. Автобиографична лекция, предназначена за НИЦШЕВАТА ВЕЧЕР, организирана от издателство Захарий Стоянов по случай приключеното издание: Фридрих Ницше, Избрани съчинения в шест тома
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
   • IV. Ницше В мене. СлоВо, произнесено на Ницшевата вечер, организирана от издателство Захарий Стоянов по случай публикуването на изданията Фридрих Ницше. Избрани съчинения в шест тома (София, 2003), Исак Паси, Избрани произведения в шест тома (София, 2003) на 14 март 2005 г., понеделник, 18,00 часа, В Университетска библиотека, Голямата читалня
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
   • V. Оставете ме да не зная!
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
   • VI. Автобиографично слово (произнесено на премиерата на книгата Мотиви на човешкото поведение)
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
   • VII. Автобиографичен предговор (Към Руски мислители)
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
   • VIII. Слово (произнесено на премиерата на книгата Руски мислители)
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
   • IX. Познание и съществуване. СлоВо, произнесено на семинара ФИЛОСОФИЯТА НА СЬОРЕН КИРКЕГОР, организиран от Катедрата по скандинавистика при СУ „Св. Климент Охридски“, на 15 ноември 2005 г., Вторник, 10 часа, В Зала № 1 на Ректората
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
   • Пловдив като духовна форма на живот
    • стр. 83
    • стр. 84
   • XI. Две детски преживявания
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
   • XII. Спомен (По повод на 24 май)
    • стр. 90
   • XIII. Не желая репресивен закон да ме ограничава и насочва
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
   • XIV. Tempora mutantur et nos mutamur in illis?
    • стр. 98
    • стр. 99
   • XV. Festina lente (Автобиографичен щрих)
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
   • XVI. Тук и там
    • стр. 108
   • XVII. Отрицателна изповед за XIX и XX век
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
   • XVIII. Опозната необходимост ли е свободата?
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
   • XIX. Един лозунг
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
   • XX. Непоискана изповед (не е по Маркс)
    • стр. 135
  • II. ПЪТУВАНИЯ
   • I. Всичко си има време, време има за всяка работа
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
   • II. Една сутрин в Ефес
    • стр. 144
    • стр. 145
   • III. Един следобед във Витенберг
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
   • IV. Американски импресии
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
   • V. Мюнхен - културната столица на Германия
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
  • III. ФИЛОСОФСКИ ПОРТРЕТИ НА ЧОВЕКА
   • I. Избраничеството
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • стр. 171
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
   • II. Изкушението
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
   • III. Изкуплението
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
   • IV. Гениалността
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
   • V. Талант и морал
    • стр. 211
    • стр. 212
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
   • VI. Гордостта
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
   • VII. Самотата
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
    • стр. 245
   • VIII. Славата
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
    • стр. 257
    • стр. 258
    • стр. 259
    • стр. 260
    • стр. 261
   • IX. Братството
    • стр. 263
    • стр. 264
    • стр. 265
    • стр. 266
    • стр. 267
   • X. Приятелството
    • стр. 269
    • стр. 270
    • стр. 271
    • стр. 272
    • стр. 273
    • стр. 274
    • стр. 275
    • стр. 276
    • стр. 277
    • стр. 278
    • стр. 279
   • XI. Насладата от мисленето
    • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
    • стр. 284
   • XII. Късметът
    • стр. 286
    • стр. 287
   • XIII. Страхът
    • стр. 289
    • стр. 290
    • стр. 291
    • стр. 292
    • стр. 293
   • XIV. Алчността
    • стр. 295
    • стр. 296
    • стр. 297
    • стр. 298
    • стр. 299
    • стр. 300
   • XV. Любопитството
    • стр. 302
    • стр. 303
    • стр. 304
    • стр. 305
    • стр. 306
   • XVI. Завистта
    • стр. 308
    • стр. 309
    • стр. 310
    • стр. 311
    • стр. 312
    • стр. 313
   • XVII. Гневът
    • стр. 315
    • стр. 316
    • стр. 317
    • стр. 318
   • XVIII. Отмъщението
    • стр. 320
    • стр. 321
    • стр. 322
    • стр. 323
    • стр. 324
    • стр. 325
    • стр. 326
    • стр. 327
    • стр. 328
   • XIX. Фанатизмът
    • стр. 330
    • стр. 331
    • стр. 332
    • стр. 333
    • стр. 334
    • стр. 335
    • стр. 336
    • стр. 337
   • XX. Лицемерието
    • стр. 339
    • стр. 340
    • стр. 341
    • стр. 342
    • стр. 343
    • стр. 344
    • стр. 345
    • стр. 346
    • стр. 347
   • XXI. Мълчанието
    • стр. 349
    • стр. 350
    • стр. 351
    • стр. 352
    • стр. 353
    • стр. 354
    • стр. 355
    • стр. 356
   • XXII. Locus minoris resistentiae
    • стр. 358
    • стр. 359
    • стр. 360
    • стр. 361
   • XXIII. Скуката
    • стр. 363
    • стр. 364
    • стр. 365
    • стр. 366
    • стр. 367
    • стр. 368
    • стр. 369
    • стр. 370
    • стр. 371
   • XXIV. Ден и нощ
    • стр. 373
    • стр. 374
    • стр. 375
  • IV. ФИЛОСОФСКИ МИНИАТЮРИ
   • I. Свобода и предопределение
   • II. Темида, или сляпа ли е справедливостта?
   • III. Няма общовалидни максими!
    • стр. 381
   • IV. За философските съчетания
    • стр. 383
    • стр. 384
   • V. За философската биография на някои категории (термини)
   • VI. Ibibene, ubi patria на философията
    • стр. 387
   • VII. Градове и хора
   • VIII. Човек и история
   • IX. Tempora mutantur et nos mutamur in illis!
    • стр. 389
   • X. За идеите и техния език
    • стр. 391
   • XI. За дефинициите
   • XII. Само една инверсия!
   • XIII. Платон: Единство в противоречия и противоречия в единство. Лудостта
    • стр. 395
   • XIV. И това е част от човешката природа!
   • XV. Човек не знае нито откъде ще му дойде доброто, нито кои са истинските му благодетели!
   • XVI. Мними и истински критерии
   • XVII. Ценности и ценности!
   • XVIII. Труд и почивка
   • XIX. За метафорите
    • стр. 402
    • стр. 403
    • стр. 404
    • стр. 405
    • стр. 406
    • стр. 407
    • стр. 408
   • XX. Поет и актьор
   • XXI. Bceku при cвoemo си!
    • стр. 411
   • XXII. Открития и откриватели
    • стр. 413
   • XXIII. Magister dixit!
    • стр. 415
    • стр. 416
    • стр. 417
    • стр. 418
    • стр. 419
   • XXIV. Наградата като свидетелстВо за поражение
    • стр. 421
    • стр. 422
    • стр. 423
    • стр. 424
   • XXV. Материя и дух
    • стр. 426
   • XXVI. Герой и лакей
    • стр. 428
   • XXVII. Утро и вечер
    • стр. 430
    • стр. 431
   • XXVIII. Един спор, който не може да се разреши!
   • XXIX. Пак за литературното credo
    • стр. 434
   • XXX. Гърците - вечните деца на човечеството
    • стр. 436
    • стр. 437
   • XXXI. Човек и Бог
    • стр. 439
   • XXXII. Бащи и деца
    • стр. 441
    • стр. 442
    • стр. 443
    • стр. 444
   • XXXIII. „Прогрес В хуманизма“
   • XXXIV. Здраве и болест
   • XXXV. Но и без омоними не може! (Към омонимията на думата лакей)
    • стр. 448
    • стр. 449
   • XXXVI. Кражбата
    • стр. 451
   • XXXVII. Дневникът
    • стр. 453
    • стр. 454
    • стр. 455
    • стр. 456
   • XXXVIII. Хармония-дисхармония
   • XXXIX. Да жиВее комунизмът!
   • XL. Дълг-чувство
    • стр. 459
    • стр. 460
    • стр. 461
    • стр. 462
    • стр. 463
   • XLI. Жената
    • стр. 465
    • стр. 466
    • стр. 467
   • XLII. Парафрази
    • стр. 469
    • стр. 470
  • V. ЕСЕТА
   • I. Есе за изворите на есето (Една хипотеза)
    • стр. 474
    • стр. 475
    • стр. 476
    • стр. 477
    • стр. 478
   • II. Мигел де Унамуно - класик на есето
    • стр. 480
    • стр. 481
    • стр. 482
    • стр. 483
    • стр. 484
    • стр. 485
    • стр. 486
    • стр. 487
    • стр. 488
    • стр. 489
    • стр. 490
    • стр. 491
    • стр. 492
    • стр. 493
    • стр. 494
    • стр. 495
    • стр. 496
    • стр. 497
    • стр. 498
    • стр. 499
    • стр. 500
    • стр. 501
    • стр. 502
    • стр. 503
    • стр. 504
    • стр. 505
    • стр. 506
    • стр. 507
    • стр. 508
    • стр. 509
    • стр. 510
    • стр. 511
    • стр. 512
    • стр. 513
    • стр. 514
    • стр. 515
    • стр. 516
   • III. Vita contemplatiua - üita activa
    • стр. 518
    • стр. 519
    • стр. 520
    • стр. 521
    • стр. 522
    • стр. 523
    • стр. 524
    • стр. 525
    • стр. 526
    • стр. 527
    • стр. 528
   • IV. Възхвала на кулата от слонова кост
    • стр. 530
    • стр. 531
    • стр. 532
    • стр. 533
    • стр. 534
    • стр. 535
    • стр. 536
    • стр. 537
    • стр. 538
    • стр. 539
    • стр. 540
    • стр. 541
    • стр. 542
    • стр. 543
    • стр. 544
   • V. Писмата на артиста
    • стр. 546
    • стр. 547
    • стр. 548
    • стр. 549
    • стр. 550
    • стр. 551
    • стр. 552
    • стр. 553
    • стр. 554
    • стр. 555
    • стр. 556
    • стр. 557
   • VI. Похвално слово за литературната тишина (Една изповед във формата на есе)
    • стр. 559
    • стр. 560
    • стр. 561
    • стр. 562
    • стр. 563
   • VII. Слово за словото
    • стр. 565
    • стр. 566
    • стр. 567
    • стр. 568
    • стр. 569
    • стр. 570
   • VIII. За някои форми на духовното съществуване на човека
    • стр. 572
    • стр. 573
    • стр. 574
    • стр. 575
    • стр. 576
    • стр. 577
    • стр. 578
    • стр. 579
    • стр. 580
   • IX. Едно размишление за два морални феномена (Сократ и Сенека)
    • стр. 582
    • стр. 583
    • стр. 584
    • стр. 585
   • X. Левски или Достоевски
    • стр. 587
    • стр. 588
    • стр. 589
   • XI. Антиномии (фрагменти за творческия процес)
    • стр. 591
    • стр. 592
    • стр. 593
    • стр. 594
    • стр. 595
    • стр. 596
    • стр. 597
    • стр. 598
    • стр. 599
    • стр. 600
    • стр. 601
    • стр. 602
    • стр. 603
   • XII. Еврейският хумор
    • стр. 605
    • стр. 606
    • стр. 607
    • стр. 608
    • стр. 609
    • стр. 610
    • стр. 611
    • стр. 612
    • стр. 613
    • стр. 614
   • XIII. Еврейската съдба в съдбата на Ницше
    • стр. 616
    • стр. 617
    • стр. 618
    • стр. 619
    • стр. 620
    • стр. 621
   • XIV. И науката, и изкуството спорят за дъгата
    • стр. 623
    • стр. 624
    • стр. 625
    • стр. 626
    • стр. 627
    • стр. 628
    • стр. 629
   • XV. Историята - наука или изкуство?
    • стр. 631
    • стр. 632
    • стр. 633
   • XVI. Моралът срещу изкуството
    • стр. 635
    • стр. 636
    • стр. 637
    • стр. 638
    • стр. 639
    • стр. 640
    • стр. 641
   • XVII. Писмото
    • стр. 643
    • стр. 644
    • стр. 645
    • стр. 646
    • стр. 647
    • стр. 648
    • стр. 649
    • стр. 650
    • стр. 651
   • XVIII. Символът
    • стр. 653
    • стр. 654
    • стр. 655
    • стр. 656
    • стр. 657
    • стр. 658
    • стр. 659
    • стр. 660
    • стр. 661
    • стр. 662
    • стр. 663
    • стр. 664
    • стр. 665
    • стр. 666
    • стр. 667
    • стр. 668
    • стр. 669
    • стр. 670
    • стр. 671
    • стр. 672
    • стр. 673
    • стр. 674
    • стр. 675
    • стр. 676
    • стр. 677
    • стр. 678
    • стр. 679
   • XIX. Съществува ли обективен (всеобщ) критерий за добро и лошо, за красиво и грозно в изкуството?
    • стр. 681
    • стр. 682
    • стр. 683
    • стр. 684
    • стр. 685
    • стр. 686
    • стр. 687
    • стр. 688
    • стр. 689
    • стр. 690
    • стр. 691
    • стр. 692
    • стр. 693
    • стр. 694
    • стр. 695
    • стр. 696
    • стр. 697
    • стр. 698
    • стр. 699
    • стр. 700
    • стр. 701
    • стр. 702
    • стр. 703
    • стр. 704
    • стр. 705
    • стр. 706
    • стр. 707
    • стр. 708
    • стр. 709
    • стр. 710
    • стр. 711
    • стр. 712
    • стр. 713
    • стр. 714
   • XX. Homo eligens - избиращият човек
    • стр. 716
    • стр. 717
    • стр. 718
    • стр. 719
    • стр. 720
    • стр. 721
    • стр. 722
    • стр. 723
    • стр. 724
    • стр. 725
    • стр. 726
    • стр. 727
   • XXI. Апология на неравенството. За измамните лозунги
    • стр. 729
    • стр. 730
    • стр. 731
    • стр. 732
    • стр. 733
    • стр. 734
    • стр. 735
    • стр. 736
    • стр. 737
    • стр. 738
    • стр. 739
   • XXII. Стените
    • стр. 741
    • стр. 742
    • стр. 743
    • стр. 744
    • стр. 745
    • стр. 746
    • стр. 747
    • стр. 748
   • XXIII. Епопея (Героичен епос)
    • стр. 750
    • стр. 751
    • стр. 752
    • стр. 753
    • стр. 754
   • XXIV. Хонорарът
    • стр. 756
   • XXV. Изкуството - дълготърпение или изблик?
    • стр. 758
    • стр. 759
    • стр. 760
    • стр. 761
    • стр. 762
  • VI. КНИГИ
   • I. За една библиотека в миналото
    • стр. 766
    • стр. 767
    • стр. 768
   • II. За една библиотека днес
    • стр. 770
    • стр. 771
    • стр. 772
    • стр. 773
   • III. Библиотека Класическо наследство при Университетско издателство СВ. Климент Охридски (СлоВо, произнесено на 9.IV.1998 г. Във връзка с излизането на тридесетия том на библиотеката В зала № 1 на Ректората)
    • стр. 775
    • стр. 776
   • IV. Вместо интервю
    • стр. 778
    • стр. 779
    • стр. 780
    • стр. 781
   • V. Няколко мисли за съставителството
    • стр. 783
    • стр. 784
   • VI. И биография на духа (Мисли за подготовката на младите философи)
    • стр. 786
    • стр. 787
    • стр. 788
    • стр. 789
   • VII. Събитие в живота на нашата хуманитарна интелигенция (Слово, произнесено на Шопенхауеровата вечер по случай българското издание на двата тома на Светът като воля и представа)
    • стр. 791
    • стр. 792
    • стр. 793
    • стр. 794
    • стр. 795
    • стр. 796
   • VIII. Съчиненията на Фридрих Ницше на български език - един книгоиздателски подвиг (Слово, произнесено на Ницшевата вечер (по случай излизането на първия том от шесттомното издание на съчиненията на Фридрих Ницше)
    • стр. 798
    • стр. 799
    • стр. 800
  • VII. ХОРА ОТ МОЕТО ВРЕМЕ
   • I. Естетическият ракурс на художника (Валери Петров, Когато розите танцуват, пиеса в три действия (вариант, който се играе в Сатиричния театър)
    • стр. 804
    • стр. 805
    • стр. 806
    • стр. 807
    • стр. 808
    • стр. 809
    • стр. 810
    • стр. 811
    • стр. 812
   • II. Валери ПетроВ (Странички от дневника)
    • стр. 814
    • стр. 815
    • стр. 816
    • стр. 817
    • стр. 818
    • стр. 819
    • стр. 820
    • стр. 821
    • стр. 822
    • стр. 823
    • стр. 824
    • стр. 825
    • стр. 826
    • стр. 827
   • III. Слово, произнесено на творческата Вечер, посветена на Валери Петров, на 19 май 1999 г., НДК
    • стр. 829
    • стр. 830
    • стр. 831
    • стр. 832
   • IV. Едно честване (Валери Петров на 80 години)
    • стр. 834
    • стр. 835
   • V. Гьотевият Фауст и неговият нов български превод
    • стр. 837
    • стр. 838
    • стр. 839
    • стр. 840
    • стр. 841
    • стр. 842
    • стр. 843
    • стр. 844
    • стр. 845
    • стр. 846
    • стр. 847
    • стр. 848
    • стр. 849
    • стр. 850
    • стр. 851
    • стр. 852
    • стр. 853
    • стр. 854
   • VI. Похвално слово за Атанас Далчев (Произнесено на 2 май 1995 г. в издателска къща Христо Ботев).
    • стр. 856
    • стр. 857
    • стр. 858
   • VII. Димитър Михалчев
    • стр. 860
    • стр. 861
    • стр. 862
   • VIII. Един изпълнен дълг - макар и със закъснение! (Слово по случай 120-годишнината от рождението на проф. Димитър Михалчев и премиерата на неговата книга Традиционната логика и нейното материалистическо обоснование, издателство Захарий Стоянов, 13 ноември 2000 г., зала София прес)
    • стр. 864
    • стр. 865
    • стр. 866
    • стр. 867
    • стр. 868
   • IX. 90 години от рождението на Петър Увалиев (1915-1998)
    • стр. 870
    • стр. 871
    • стр. 872
   • X. Минко Николов. Брехт (Литературен портрет)
    • стр. 874
    • стр. 875
   • XI. Минко Николов (21.IV.1929-31.XII.1966) (Слово, произнесено на гроба му на 27.XII. 1968 г.)
    • стр. 877
    • стр. 878
    • стр. 879
   • XII. В памет на Стефан Продев (15.IX.1927-4.IX.2001)
    • стр. 881
    • стр. 882
    • стр. 883
   • XIII. In memoriam. Една година от смъртта на Здравко ПетроВ (13 юни 1928 - 24 март 2000)
    • стр. 885
    • стр. 886
    • стр. 887
   • XIV. Иван Гранитски (Литературен портрет)
    • стр. 889
    • стр. 890
    • стр. 891
    • стр. 892
    • стр. 893
    • стр. 894
    • стр. 895
    • стр. 896
   • XV. Пристрастията на Иван Гранитски
    • стр. 898
    • стр. 899
    • стр. 900
   • XVI. Слово (произнесено на литературно-музикалния спектакъл на издателство Захарий Стоянов в Дните на българския будител, 4 ноември 2003 г., 18,30 часа 6 НДК)
    • стр. 902
    • стр. 903
   • XVII. Слово (произнесено на 7 януари 2004 г. по случай 50-годишнината на Иван Гранитски)
    • стр. 905
    • стр. 906
   • XVIII. Кръстьо КуюмджиеВ (1933-1988) Спомен
   • XIX. Иван Славов (Премиера на книгата Прекословици - Университетско издателство Св. Климент Охридски, 1988)
    • стр. 909
    • стр. 910
   • XX. Цеко Торбов (Едно монументално дело)
    • стр. 912
    • стр. 913
    • стр. 914
   • XXI. Страшимир Джамджиев (80-годишнина)
    • стр. 916
    • стр. 917
    • стр. 918
    • стр. 919
   • XXII. In memoriam. Страшимир ДжамджиеВ (1901-1987)
    • стр. 921
    • стр. 922
    • стр. 923
   • XXIII. Тодор Нейков (70-годишнина)
    • стр. 925
    • стр. 926
    • стр. 927
   • XXIV. Харитина Костова-Добрева (Няколко щриха към портрета)
    • стр. 929
    • стр. 930
    • стр. 931
  • VIII. ЕПИЛОГ
   • I. За възможностите на философията
    • стр. 936
    • стр. 937
    • стр. 938
    • стр. 939
    • стр. 940
    • стр. 941
  • Съдържание
   • стр. 943
   • стр. 944
   • стр. 945
   • стр. 946
   • стр. 947
   • стр. 948
  • Книги от същия автор
   • стр. 950
   • стр. 951
  • Задна корица