Citation link:
 • Критически издиряния за историята блъгарска на Ю. И. Венелина : От прихожданието на блъгарети на Тракийский полуостров до 968 година, или до покорението Блъгария от Великий княз руский Святослава : Ч. 1.
  • Заглавна страница
  • СЪДРЬЖАНІЕ.
   • стр. II
  • КРИТИЧЕСКЫ ИЗДЫРЯНIЯ ЗА ИСТОРѬ-ТѪ БЛЪГАРСКѪ
  • Жилища Блъгарскы
  • Дунавскы-ты жилища на Блъгаре-ты
   • стр. 4
   • стр. 5
  • 18 Годишнята война
   • стр. 7
  • Преселенie-то на Блъгаре-ты от Влахіѭ въ Мизіѭ, и начяло на сегашнѫ-тѫ Блъгаріѭ
  • Господство на Блъгаре-ты в Унгарiѭ до прихожданье-то на мадяре-ты (угре-ты) 634—910
   • стр. 10
   • стр. 11
  • Царство-то Блъгарско до крещеніе-то му от 705—870
   • стр. 13
   • стр. 14
   • Тѣлец.
   • Боян.
   • Телерик.
    • стр. 16
   • Кардан.
   • Кардан.
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
   • Мудрак.
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
   • Владимір.
    • стр. 34
   • Борис.
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
  • Крьщеніе-то на Блъгаріѭ
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
  • За Писменность-тѫ
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
   • стр. 105
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
   • стр. 156
   • стр. 157
   • стр. 158
   • стр. 159
   • стр. 160
   • стр. 161
   • стр. 162
   • стр. 163
   • стр. 164
   • стр. 165
   • стр. 166
   • стр. 167
   • стр. 168
   • стр. 169
   • стр. 170
   • стр. 171
   • стр. 172
   • стр. 173
   • стр. 174
   • стр. 175
   • стр. 176