Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Юридически факултет. Книга 1 : Т. 54. / Ред. кол. А. Ангелов и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de droit. Livre 1
 
Creator:
Ангелов, Ангел Симеонов ред; Андреев, Михаил Николов ред.; Спасов, Борис Петров ред.; Павлов, Стефан Георгиев ред.; Меворах, Нисим Юда ред; Вакарелски, Иван Николов ред.; Янев, Янко Георгиев ред.
 
Date:
1963 [issued] 1963.
 
Description:
Пълното име на Александър Янков е Александър Янков Димов; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001072426
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Юридически факултет. Книга 1 :| Т. 54. /| Ред. кол. А. Ангелов и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de droit. Livre 1
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 310.2 MB)
 
260:
1963.
 
300:
410 с.
 
500:
Пълното име на Александър Янков е Александър Янков Димов
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Ангелов, Ангел Симеонов| ред| Андреев, Михаил Николов| ред.| Спасов, Борис Петров| ред.| Павлов, Стефан Георгиев| ред.| Меворах, Нисим Юда| ред| Вакарелски, Иван Николов| ред.| Янев, Янко Георгиев| ред.