Citation link:
  • Четвърти годишен отчет за деятелността на дружеството "Св. Кирил и Методий" от 10 май 1895 до 10 май 1896 година