Citation link:
  • На разсъмнувание : Повест из времето на бългaрските въстания /Зигмунд Милковски ; Прев. М. Москов.
    • Издателска корица с надпис Боян Пенев
    • Заглавна стараница с надпис Боян Пенев