Citation link:
  • За плътската любов /Камил Моклер ; С предг. от Иван Ст. Андрейчин ; Авторизиран прев. от петото фр. изд. на Васил Стефков.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев