Current View
Citation link:
Title:
Осадочный метод выделения радиоизотопов циркония из теплоносителя первого контура водоводяных энергетических ядерных реакторов; <<A>> Coprecipitation Method for Radiochemical Separation of Zirconium Isotopes Present in the Primary Coolant of Water-Water Power Reactors
 
Creator:
Янев, Я.; Кулев, Ивелин Веселинов; Костадинов, Костадин Николов; Janev, J.; Kulev, Ivelin Veselinov; Kostadinov, Kostadin Nikolov
 
Date:
1978 [issued] Т. 69, 1978 [за1974/75].
 
 
Източник/Source:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет. Книга a
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
*** *** ***
 
001:
001058667
 
040:
BG-SoUL
 
041:
rus
 
100:
Янев, Я.
 
222:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет. Книга a
 
245:
Осадочный метод выделения радиоизотопов циркония из теплоносителя первого контура водоводяных энергетических ядерных реакторов
 
246:
<<A>> Coprecipitation Method for Radiochemical Separation of Zirconium Isotopes Present in the Primary Coolant of Water-Water Power Reactors
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.470 MB)
 
260:
Т. 69, 1978 [за1974/75].
 
300:
с. 139-147 :| с табл., фиг.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
700:
Кулев, Ивелин Веселинов| Костадинов, Костадин Николов| Janev, J.| Kulev, Ivelin Veselinov| Kostadinov, Kostadin Nikolov