Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Биолого-геолого-географски факултет. Книга 3 - География : Т. 53.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de biologie, geologie et geographie. Livre 3 - Geographie
 
Date:
1960 [issued] 1960 [за 1958/59].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001054982
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Биолого-геолого-географски факултет. Книга 3 - География :| Т. 53.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de biologie, geologie et geographie. Livre 3 - Geographie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 164.3 MB)
 
260:
София :| Наука и изкуство,| 1960 [за 1958/59].
 
300:
260 с. :| с ил.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022