Citation link:
  • По белия свят /Димо Сяров ; Илюстр. Сирак Скитник.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора