Citation link:
 • Етнографско изследване на село Слокощица, Кюстендилска околия
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141