Current View
Citation link:
Title:
Каталитични превръщания на α-n-алкилнафталини в присъствие на зеолити от типа Х и У; Catalytic conversions of α-n-alkylnaphthalenes on non-modified zeolites type X and Y
 
Creator:
Димитрова, Райна Пенчева; Димитров, Христо; Dimitrov, Hristo; Dimitrova, Rajna Penceva
 
Date:
1977 [issued] Т. 68, 1977 [за 1973/74].
 
 
Източник/Source:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Пълното име на Христо Димитров е Христо Димитров Георгиев; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2024
 
*** *** ***
 
001:
001059032
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
100:
Димитрова, Райна Пенчева
 
222:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Химически факултет
 
245:
Каталитични превръщания на α-n-алкилнафталини в присъствие на зеолити от типа Х и У
 
246:
Catalytic conversions of α-n-alkylnaphthalenes on non-modified zeolites type X and Y
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.659 MB)
 
260:
Т. 68, 1977 [за 1973/74].
 
300:
с. 147-156 :| с табл.
 
500:
Пълното име на Христо Димитров е Христо Димитров Георгиев
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2024
 
700:
Димитров, Христо| Dimitrov, Hristo| Dimitrova, Rajna Penceva