Citation link:
  • Врази : Драма в пет действия /Димитър Т. Страшимиров.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от издателя