Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. Книга 2 - Литературознание : Т. 75. / Ред. Иван Попиванов, Румяна Павлова.; Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski" . Faculte de philologies slaves. Livre 2 - Histoire et theorie de la litterature
 
Creator:
Попиванов, Иван Ганчев ред.; Павлова, Румяна Цветанова ред.
 
Date:
1986 [issued]
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001066632
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. Книга 2 - Литературознание :| Т. 75. /| Ред. Иван Попиванов, Румяна Павлова.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski" . Faculte de philologies slaves. Livre 2 - Histoire et theorie de la litterature
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 195 MB)
 
260:
1986 [за 1981].
 
300:
274 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Попиванов, Иван Ганчев| ред.| Павлова, Румяна Цветанова| ред.