Citation link:
 • Грамматика за новобългарскыя езык
  • Предна корица
  • Заглавна страница
  • Съдържание
  • Изяснение
  • Предисловие
   • II
  • Въведение
   • стр. 4
  • Част първа. За словопроизводството
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
  • Глава първа. За съществителното име
   • стр. 15
   • стр. 16
  • Първо склонение
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
  • Глава втора. За члена
   • стр. 29
   • стр. 30
  • Глава трета. За прилагателното име
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • стр. 40
  • Глава четвърта. За местоимението
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
  • Глава пета. За глагола
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • стр. 54
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
   • стр. 63
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
  • Глава шеста. За причастието
   • стр. 96
  • Глава седма. За наречието
   • стр. 98
  • Глава осма. За предлога
  • Глава десета
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
  • Част втора. За словосъчинението Глава първа
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
  • Глава втора. Употребение на думите в предложението
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
  • Глава трета. За периодите
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
  • Глава четвърта
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
  • Част трета. За правописанието
  • Глава първа
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
  • Глава втора
   • стр. 147
   • стр. 148
  • Глава трета. Разделение на думите на слогове
   • стр. 150
  • Глава четвърта. Съгратяване на думите
  • Глава пета. Употребение на препинателните знакове
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
   • стр. 156
   • стр. 157
   • стр. 158
   • стр. 159
  • Задна корица