Citation link:
 • Разпис на лекциите за лятното полугодие на учебната 1946-1947 година.
  • Разпис на лекциите
   • I. Историко-филологически факултет
   • стр. 2
   • стр. [3]
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • II. Физико-математически факултет
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • III. Юридически факултет
   • стр. [2]
   • стр. 3
   • стр. 4
   • IV. Медицински факултет
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • V. Агрономо-лесовъден факултет
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • VI. Богословски факултет
   • стр. 2
   • VII. Ветеринарно-медицински факултет
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
  • Адресен списък на университетския персонал
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15