Citation link:
 • Етнографско изследване на гр. Попово
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 307
   • стр. 308
   • стр. 309
   • стр. 310
   • стр. 311
   • стр. 312