Citation link:
  • Политическата роля на Софрония Врачански през руско-турската война 1806-1812 год. /От В. Н. Златарски.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора